Web pro Vás připravujeme.Váš tým PAKKA s.r.o.

Kombi tablety MAXI 1 kg

Neohodnoceno
 
 

Tablety 200g s obsahem 80 % aktivního chloru, zajišťující desinfekci, vyvločkování nečistot při zakalení vody a likvidaci řas.

Dostupnost Skladem (5 ks)
311 Kč    
Kód produktu 217.02
Značka PROXIM
Kategorie Chemie
 

Výhody a nevýhody

+ Dezinfikují
+ Vločkují a projasňují
+ Brání růstu řas
 
- Již zelený bazén bez pomoci nevyčistí

 

 1 ks KOMBI TABLETY MAXI na 20-30 m3 vody v bazénu.

Kontrolu správné koncentrace aktivního chloru a pH je třeba provádět pravidelně vhodným testerem.

Upozornění

Řiďte se návodem na použití. Přípravek nesmí přijít do přímého kontaktu s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu, může tyto materiály odbarvovat a způsobovat bílé skvrny. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. 

Varování

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). 

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.
Hmotnost 1 kg