Web pro Vás připravujeme.Váš tým PAKKA s.r.o.

pH mínus 3 kg

Neohodnoceno
 
 

Granulovaný prostředek pro snižování hodnoty pH v bazénech.

Dostupnost Skladem (3 ks)
241 Kč    
Kód produktu 248.02
Značka PROXIM
Kategorie Chemie
 

Výhody a nevýhody

+ Rychlá úprava pH
+ Velmi rychle se rozpouští
+ Méně nebezpečný než tekuté varianty
+ Umožňuje bezpečné koupání již 4 hodiny po aplikaci

- Nečistí, pouze upravuje kyselost

- Vysoká tvrdost vody snižuje efektivitu přípravku

 

Dávkování

  1. Před aplikací přípravku zkontrolujte pH vody příslušným testerem
  2. Aplikujte 80 g přípravku pH MINUS na každých 10 m3 vody v bazénu pro snížení pH o 0,1.
  3. Nechte přípravek důkladně rozmíchat.
  4. Pokračujte v dávkování do dosažení hodnotu pH na 6,8-7,6 pomocí přípravku pH MINUS nebo opačně působícího produktu pH PLUS
  5. V případě tvrdé vody se stabilizuje její tvrdost přípravkem STABILIZÁTOR TVRDOSTI

 

 UPOZORNĚNÍ

Řiďte se návodem na použití. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Smí být použito pouze pro úpravu vody v bazénech. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Nebezpečí

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 

Hmotnost 1 kg